Image0\ Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\

Aktuality

SPS IPC Drives 2016
Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit  na stánek DELTA ELECTRONICS na letošním v
Startovací balíček s PLC
Představujeme nový startovací balíček s PLC od Delta Electronics      
AMPER - děkujeme!
Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit  na stánku ProfComu na letošním veletrhu
 

Společnost ProfCom, s.r.o. úspěšně vytvořila v průběhu roku 2006 systém managementu jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2000 "Systémy managementu jakosti - Požadavky". Systém je dokumentován, udržován a neustále zlepšován společně s externími konzultanty auditorských firem. 

Jakost je určujícím hlediskem uplatňovaným ve všech činnostech a na všech stupních řízení společnosti ProfCom, s.r.o. Strategickým zaměřením politiky jakosti je poskytování služeb vysoké kvality, udržení a zlepšení postavení společnosti na trhu a posilování dobrého jména společnosti.

Vedení společnosti bude trvale usilovat o to, aby všichni zaměstnanci byli přesvědčeni o významu jakosti a znali své postavení a odpovědnost v systému jakosti.

Politika jakosti musí být realizována společným úsilím vedení a všech zaměstnanců.